Historie Colours of Sepsis 7. ročník

Ostrava 2005

VÝZVA ČESKO-SLOVENSKÉHO FÓRA PRO SEPSI ADRESOVANÁ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ A SLOVENSKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI

V průběhu slavnostního otevření 7. PG kurzu Sepse a MODS byla přednesena Výzva Česko-Slovenského fóra pro sepsi adresovaná České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Slovenské lékařské společnosti k zahájení spolupráce s cílem naplnit obsah The Surviving Sepsis Campaign zahájené v Barceloně v roce 2002.

Vědeckou akci, která má

za sebou již 7. úspěšné opakování není třeba zvláště propagovat. Našla si své pevné místo v kalendáři, zajímavé obsahové zaměření a především zájem účastníků, kterých se letos i přes vpravdě arktické podmínky sešlo téměř tři sta. Postgraduální kurs věnovaný otázkám sepse a MODS přinesl v letošním ročníku navíc i zajímavou možnost setkání s našimi kolegy z oboru chirurgie a poskytl prostor pro jednání pediatrů-intenzivistů. Je potěšující sledovat stále rostoucí zájem, zvětšující se rozsah kursu, kvalitu presentací i zajímavou diskusi. Postgraduální kurs Sepse a MODS se navíc stal i tradičním místem setkávání slovenských a českých kolegů. Je to také znamenitá příležitost demonstrovat výtečnou úroveň medicíny v moravsko-slezském regionu. Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny si této akce velice cení a bude jí všestranně podporovat.

Doc. MUDr. Karel Cvachovec, CSc.

Vráťme trochu čas a pozrime sa

do histórie. Neviem, kde som čítal, ale pamätám vetu: "Kto nepozná svoju, hoci krátku históriu, nevidí ani na krok do budúcnosti". V roku 1993 sme sa rozdelili na Čechov a Slovákov, tak ako sa dnes mnohé štiepi, ale ani táto energia, ktorá viedla k rozdeleniu, nemohla viesť k inej ceste na ktorej sme sa ocitli. Je to náhoda, či osud, že cesty intenzivistov - Čechov i Slovákov sa zásluhou Slováka žijúceho v Čechách znovu stretli na "kurze SEPSA a MODS" ? Asi to nie je náhoda. Bez rozdielu národnosti, rasy, náboženstva, či pohlavia stojíme všetci, ktorí sa venujeme intenzívnej medicíne, zoči-voči problémom, ktoré nám do cesty vložila príroda a jedným z nich je SEPSA a ťažkosti s ňou spojené. Je to aj keď nepríjemné "lepidlo" , ktoré nás spojilo a spája, aby sme si vymenili informácie a skúsenosti, čerpajúc z vedomostí toho druhého, ktorý nám dáva svoje znalosti bezodplatne - napriek tomu, že niektorí vidia aj v medicíne iba "biznis". Na začiatku "kurzu" sedelo vo "vagóne" nazvanom "PG kurz Sepse a MODS" niekoľko desiatok ľudí. V r. 2005 to bolo okolo 300 ľudí a kladiem si otázku, či je to stále ešte kurz, alebo je to kongres ? Vlastne - názov je nepodstatný, ale podstatné je, že záujem intenzivistov a to nielen z Česka a Slovenska pozdvihli úroveň tejto akcie na hladinu medzinárodného významu. Napriek vážnosti, niečo úsmevné. Ak by sme spočítali percentá znižovania mortality sepsy jednotlivými prednesenými metodikami a postupmi na poslednom "kurze", zistili by sme negatívne číslo, čo v tomto prípade znamená, že by malo prežiť viac pacientov, ako je skutočne postihnutých (pacienti by sa mali rozmnožovať). Dobre vieme, že to tak nie je a v dohľadnej dobe asi ani nebude. Je paradoxom, ak poviem, že bude dosť dôvodov sa schádzať v Ostrave a diskutovať o sepse ešte mnohé roky. Chcel by som zaželať organizátorom a zakladateľovi tohto kurzu MUDr. Romanovi Kulovi, CSc. aby úspešne organizovali túto akciu až do času, kedy sa na nej zídu tak desiati účastníci, ktorí skonštatujú, že diskusia o sepse už nie je aktuálna, pretože septických pacientov niet. Chcem veriť, že to nebude v r. 2006, na ktorý sa znovu tešíme. Nie kvôli sepse, ale kvôli medziľudským vzťahom a priateľstvám ktoré ostravská atmosféra vytvárala a vytvára.

MUDr. Pavol Török, CSc.

Je mi potěšením konstatovat,

že popularita ostravského kurzu narůstá každým rokem a nebylo tomu jinak i letos. Bylo přítomno více než 300 lékařů z České a Slovenské republiky a odeznělo více než 50 postgraduálních přednášek. Diskuse byla bohatá a k její provokaci významně přispěli bloky s názvem "Setkání s experty". Mimořádným přínosem byla početná a v historickém trendu stoupající účast i jiných odborníků, kteří pečují o pacienty s těžkou sepsí - chirurgů, neurologů, traumatologů, pediatrů, odborníků na infekční onemocnění, hematologů, mikrobiologů a imunologů. Část odborného programu byla komponována plně v jejich režii; kupříkladu bloky přednášek organizované sekcemi intenzivní péče v chirurgii a v neurologii. S ohlasem se setkala také ucelená skupina prezentací v podání předních českých a slovenských mikrobiologů. To všechno signalizuje velice důležitý fakt - podařilo se vytvořit platformu, na které lze efektivně spolupracovat. Nepochybně je to výrazem problematiky, kterou se zabýváme. Je jí těžká sepse - onemocnění, které je nejčastější příčinou úmrti pacientů na jednotkách intenzivní péče. Jistě zde není místo na podrobné citace o vskutku katastrofických epidemiologických datech, jež jsou s tímto onemocněním spojeny. Podrobnosti lze najít v početných publikacích; možná pro dokreslení situace pomůže údaj, že na toto onemocnění umírá ročně více lidí než na karcinom prsu, plic a tlustého střeva dohromady. Na druhé straně se jedním dechem konstatuje nízká úroveň povědomí o závažnosti této situace. Onemocnění nebývá rozeznáno ve včasném stadiu, kdy je potenciálně řešitelné. Rozsah a intenzita úvodní léčebné intervence bývá často nedostatečná nebo se aplikuje opožděně. Do praxe nejsou jednotně zavedeny postupy, které v klinických studiích přinesly slibné výsledky. Frekvence výskytu těchto nedostatků je nepřijatelně vysoká a zdůrazňuje se potřeba zavedení nového stylu práce, který zajistí časnou dostupnost správné léčby pro každého pacienta. A to byly důvody, proč se aktivity CSFS právě v Ostravě a právě v průběhu 7. PG kurzu o Sepsi a MODS, "přetavily" do "Výzvy Česko-Slovenského fóra pro sepsi adresované České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Slovenské lékařské společnosti" k zahájení spolupráce s cílem soustředěného boje s tímto onemocněním a naplnění obsahu The Surviving Sepsis Campaign - snížení úmrtnosti na toto onemocnění o 25 procent do roku 2009. Přejme této aktivitě hodně úspěchů. Co říct na závěr? Osmý ročník kurzu se bude konat opět v Ostravě a to ve dnech 25.-27. ledna 2006. Aktivity v průběhu akce budou rozšířeny o "Pro-Con diskuse", "Setkání z experty", "Výukové sekce", "Panelové diskuse", "Sekce posterů" a "Firemní minisymposia". Již nedílnou součástí kurzu je take Minisymposium intenzivní péče v pediatrii. Potěšující správou je snaha o další rozšíření počtu přednáškových bloků organizovaných sekcemi intenzivní péče odborných lékařských společností ČLS JEP a SLS. Máme se tedy na co těšit a za organizátory mi teď připadá milá povinnost - srdečně Vás všechny na tuto akci zvu!

Roman Kula

  Colours of Sepsis

Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Koordinátorem a garantem odborného programu je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě.

  Kontakt

Zvětšit mapu

   
    www.coloursofsepsis.cz
      facebook.com/sepseostrava

Google Play
Apple App Store