Historie Colours of Sepsis 15. ročník

Ostrava 2013

Kurz sepse a MODS v Ostravě

představuje jedinečnou příležitost k předávání informací a prezentaci aktuálních poznatků v intenzivní medicíně. Jde o akci mezinárodní a jistě není náhodou, že se Ostrava stala atraktivním cílem mnoha známých zahraničních osobností. Ostravský kurz sepse se od jiných kurzů a kongresů významně liší zejména svou nezaměnitelnou atmosférou. Jeho hlavní předností je setkávání specialistů různých oborů a vzácná možnost mezioborových diskuzí. A to jak v oficiální rovině odborných prezentací a pro-con diskuzí, tak i v rovině diskuzí kuloárních. Účastníkům kurzu se nabízejí nové úhly pohledu z jiných perspektiv. Letošní 15. ročník byl ročníkem jubilejním a jeho kvalita tomu také odpovídala. Konal se netradičně v moderním prostředí technické univerzity Vysoké školy báňské v Ostravě-Porubě. Organizátoři akce, zejména Roman Kula, si zaslouží velký obdiv a respekt všech zúčastněných, doufejme, že jim jejich nadšení a energie vydrží i nadále. Jubilejní ročník vybízí k otázce jak dál. 1. intenzivistický festival Colours of Sepsis 2014 je už nyní netrpělivě očekáván.

MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D., Praha, Únor 2013

Milí priatelia.

Aj tento rok, podobne ako tých štrnásť pred tým, som mal tú česť a potešenie prijať od Romana Kulu opäť pozvanie na 15. postgraduálny kurz Sepse a MODS. Áno, je to neuveriteľné, ale skutočne už pätnásť rokov sa každoročne darí Romanovi a partii nadšencov, ktorými sa vďaka svojmu entuziazmu, dravosti a zdravej tvrdohlavosti obklopil, pritiahnuť na začiatok roka do Ostravy húfy českých a slovenských anestéziológov – intenzivistov. A to aj napriek tomu, že boli roky, kedy sa počasie všemožne snažilo zamedziť náporu nadšencov sa sem dostať. Pritom ich je rok od roku stále viac a viac, až do takej miery, že im už začína byť Ostrava aj napriek svojej rozlohe „malá“. Veď uznajte sami – z partie asi dvadsiatich nadšencov, ktorí sa hravo zmestili do nemocničnej seminárky v suteréne sú stovky poslucháčov a takmer 130 prednášajúcich. O enormnom záujme a vyhlásenom renomé kurzu svedčí aj počet vystavujúcich firiem, ktoré podporili túto akciu (a určite dobre vedia, čo činia). Ak som ich dobre zrátal bolo ich 32. Ostrava, ako ju v odborných kruhoch familiárne voláme, sa stala v oboch našich republikách najprestížnejšou akciou. Podarilo sa jej to aktuálnosťou tém, výborne zvolenými prednášajúcimi a zahraničnými lektormi, príjemným prostredím, výbornou, pre mňa až rodinne pôsobiacou, organizáciou (ďakujem Salomonovci a všetci na registrácii) a skvelými spoločenskými večermi plnými zábavy, priateľských posedení a úžasných živých interprétov. Presne taká bola aj Ostrava 2013. Som presvedčený, že všetci, ktorí ste tam boli, máte ten istý pocit ako ja. Pocit skutočného uspokojenia a naplnenia očakávaní. A ešte o jednej veci som absolútne presvedčený. Už teraz máte v kalendároch či svojich elektronických organizéroch poznačený dátum 21. – 24. január 2014. A ruku na srdce – v duchu už striháte pomyselný meter. Ja určite áno a teším sa, čo na mňa a nás všetkých zasa vymyslí Roman. Teším sa na Vás všetkých opäť v našej Ostrave v januári 2014.

MUDr. Jozef Köppl, Bratislava, Marec 2013

  Colours of Sepsis

Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Koordinátorem a garantem odborného programu je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě.

  Kontakt

Zvětšit mapu

   
    www.coloursofsepsis.cz
      facebook.com/sepseostrava

Google Play
Apple App Store