Historie Colours of Sepsis 14. ročník

Ostrava 2012

Vážené kolegyne a kolegovia.

Suchá správa tlačovej agentúry by mohla konštatovať, že „14. ročník Postgraduálneho kurzu Sepsa a MODS v Ostrave bol tradične vydarený a kvalitný“. Pokúsme sa ale rozobrať tieto tri jednoduché slovíčka. Tradične. Vytvoriť a udržať tradíciu nie je sranda. Keď som prišiel prvý raz do Ostravy pred desiatimi rokmi, kurz prebiehal v seminárnej miestnosti detskej kliniky Fakultnej nemocnice Ostrava, prednášal každý z prítomných – väčšinou dve, tri prezentácie a kuloárne diskusie prebiehali v značne neformálnych priestoroch. Ďalšie roky sa pre zvýšený záujem presúval – do jedálne sesterského internátu, do Vysokej školy banskej a nakoniec do hotelu ATOM. I keď každý rok stúpal počet účastníkov i prezentácii, ideová línia sa nemenila, len vďaka vytváranému priestoru umožňovala jednotlivé problémy témy sepsa a MODS preberať do stále väčších podrobností. Tradičný ostal termín stretnutí, tradičná ostala januárová Ostravská zima, tradičné dlhé nočné diskusie na odborné témy v skvelej priateľskej atmosfére. S radosťou kvitujem, že naše názory spred 7 – 10 rokov, v tom čase „out of label“, sú dnes súčasťou oficiálych odporučení. Vydarený. Pod týmto slovíčkom rozumie každý niečo iné. Tento rok však opäť môžeme konštatovať, že napriek rôznorodosti záujmov účastníkov si každý mal možnosť nájsť to svoje: v odborných prezentáciach, pro-con diskusiách, kuloárnych stretnutiach či spoločenskom vyžití. Napriek čoraz multidisciplinárnejšiemu rozmeru podujatia však „najšťavnatejšie“ diskusie prebiehali opäť medzi nami – intenzivistami. Kvalitný. Odborné podujatie je kvalitné, ak má dobrú štruktúru programu, výber rečníkov, technické zázemie. Kvalitu prináša každý s účastníkov – i tých s neaktívnou účasťou. Kvalitu Ostravského kurzu je cítiť z úprimného záujmu o odborné témy medzi všetkými, ktorí sa podujatia zúčastňujú – i v diskusiách pri obede a v mrazničke pre fajčiarov. I toho roku bolo cítiť napätie pred kľúčovými prednáškami zahraničných rečníkov, popredných odborníkov našich krajín, alebo pred očakávane vyhrotenými pro-con diskusiami. Svoju úlohu hrá nepochybne genio loci hotelu Clarion. Zázemie, ktoré je účastníkom poskytované jednoznačne vyhráva pred potulkami mrazivou Ostravou. Z tohto hľadiska nepoznám tak spoločensky kompaktné podujatie týchto dimenzií. Základom tradície a kvality tohto „postgraduálneho kurzu“ je bezpochyby jeho hlavný organizátor Roman Kula. Roman je tým, ktorý dokazuje každoročne, že doviesť boj od myšlienky, cez nachádzanie prostriedkov až po výborný výsledok je možné i v súčasnej dobe. Jeho nadanie, vzdelanie a každoročná tvrdá práca nám všetkým, čo sa seriózne venujeme intenzívnej medicíne, umožňuje označiť si do kalendára termín „Ostravy“ na budúci rok, ako termín nášho kľúčového podujatia.

Matúš Paulíny, Bratislava, marec 2012

Colours of Sepsis

Pro každého, kdo má rád mezioborové akce, na kterých se setkávají zástupci více oborů a experti z České republiky, Slovenska a zahraničí, pro všechny zdravotníky se vztahem k intenzívní medicíně, pro pracovníky klinických oddělení i komplementu, není zřejmě lepší a zajímavější akce, než je každoroční Postgraduální kurz Sepse a MODS v Ostravě. Je to specifická a zcela výjimečná příležitost pro vzdělávání jiných i vzdělání vlastní. Název akce by si již zasloužil ochrannou známku, přestože již neodpovídá úplně obsahu: kurz je jistě postgraduální, ale spíš než o kurz jde o mezinárodní kongres, navíc není omezen na sepsi a MODS, ale na intenzívní medicínu orientovanou na velkou řadu klinických oborů a také přináší poznatky z využití komplementárních oborů. Před několika roky jsem byl vyzván, abychom společně s kolegy zorganizovali páteční blok klinické biochemie. S radostí jsme tuto výzvu přijali, nejen proto, že klinická biochemie se od počátků intenzívní péče jistě podílí na diagnostice a monitorování, ale také proto, že klinická biochemie potřebuje impulsy od klinických kolegů, musí poznat klinický pohled na laboratoř a na druhé straně chce obhájit postupy klinicky orientovaného laboratorního příspěvku k péči o nemocné. Od té doby obsahuje odborný program tuto tématiku pravidelně a jsme samozřejmě rádi, že můžeme klinickou biochemie v kontextu intenzívní medicíny prezentovat. Co je podstatné na ostravském „kurzu“ je interdisciplinární charakter, různé formáty odborných sdělení , prostor pro setkání a diskuse a samozřejmě i společenská část. Pro klinického biochemika nesmírně inspirativní akce a předpokládám, že podobně vnímají ostravské setkání všichni ostatní. Organizátoři si zaslouží velký dík a můžeme se těšit na příští rok.

Antonín Jabor, Praha, březen 2012

  Colours of Sepsis

Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Koordinátorem a garantem odborného programu je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě.

  Kontakt

Zvětšit mapu

   
    www.coloursofsepsis.cz
      facebook.com/sepseostrava

Google Play
Apple App Store