Historie Colours of Sepsis 13. ročník

Ostrava 2011

Vážení přátelé,

musím přiznat, že když jsem byl vyzván, abych napsal krátké ohlédnutí za uplynulým 13. ročníkem Kurzu sepse a MODS, cítil jsem se poctěn, ale i zaskočen. Co napsat o tématu, které všichni čtenáři tohoto sloupku znají z vlastní zkušenosti? Co dodat k již publikovaným textům předních odborníků, kteří popisovali a chválili minulé ročníky? Položil jsem si otázku "Čím je ostravský Kurz sepse výjimečný, v čem se liší od jiných akcí s podobným zaměřením?" A dospěl jsem k následující odpovědi: Většinu kongresů pořádají organizace, které obvykle navodí poněkud konfekční a odosobněný styl. U Kurzu sepse však je obvyklá profesionalita pořadatelů okořeněna mimořádnou invencí jediného člověka, zakladatele a současně hlavního organizátora akce, Romana Kuly. Bez něho by Kurz sepse nevznikl, bez něho by se nerozrostl do současných rozměrů a bez něho by se navzdory své nynější velikosti a významu neudržel na výsluní zájmu. Řekl bych, že největší zásluhu na úspěšnosti Kurzu sepse je potřeba přičíst dvěma Romanovým vlastnostem. V první řadě musím jmenovat jeho upřímný a hluboký zájem o problematiku sepse. Není to tak samozřejmé, jak si při povrchním čtení může zdát. Jde o to, že v Romanově případě není zájem o sepsi primárně motivován snahou o kariéru, peníze nebo moc. Kdyby tomu tak bylo, už dávno by se to projevilo na jeho chování a Kurz sepse by ztratil svou přitažlivost. Druhou věcí je Romanova úžasná vynalézavost, která se ukazuje na celé koncepci tohoto kongresu (viz například nápad uspořádat takovou akci v lednu) i na četných detailech, které se týkají organizace. Vynalézavost až hravost je patrná i ze způsobu prezentace jeho vlastních přednášek. Vysoká míra citu pro detaily není v lékařské branži obvyklá a svědčí o skutečnosti, že Roman vkládá do Kurzu sepse obrovskou část svého času a energie. Myslím si, že ochota obětovat vlastní čas a pohodlí je vlastně obecná podmínka pro vytvoření něčeho dobrého. Věřte nebo ne, svůj příspěvek jsem začal psát jako zamyšlení nad Kurzem sepse a opravdu jsem neměl v úmyslu jej pojímat jako laudaci. Ale nebráním se tomu a Romanovi za sebe i za ostatní aspoň touto cestou děkuji za výbornou akci, kterou pro nás každoročně pořádá.

Jiří Beneš

Colours of Sepsis

Posledný januárový týždeň patrí tradične PG kurzu Sepse a MODS. Do Ostravy sa schádzajú lekári, ktorých intenzívna medicína skutočne baví: intenzivisti, chirurgovia, infektológovia imunológovia a mnohí ďalší špecialisti, bytostne spätí s problémom sepsy a MODS. Dve veci ma potešujú a prekvapujú zároveň: spontánnosť ako kurz vznikol a ako prekvitá, vysoká profesionálna úroveň nášho spoločného česko-slovenského kongresu. Každo ročne do Ostravy zavítajú vynikajúci prednášajúci z Čiech, aj zo Slovenska. Je to výsledok mravenčej a vytrvalej celoročnej organizátorskej práce prim. Dr. Romana Kulu. Jeho PG kurz si nevieme predstaviť bez zahraničných hostí. Tento rok ozdobou kurzu boli prednášky významných autorít intenzívnej medicíny: prof. Ch. Sprunga, prof. Dr. K. Reinharta, Dr. E. Riversa. Prednášky, diskusie a osobné stretnutia sú živou vodou tohto podujatia. Viac vecí si treba vážiť: PG kurz Sepse a MODS je otvoreným odborným podujatím pre všetky klinické odbory, pre všetkých odborníkov, ktorí sú si rovnocenní a vzájomne sa obohacujú. Kurz spája v tvorivej činnosti odborníkov z českých zemí a zo Slovenska, čím rastie kvalita dialógu a súčasne sa rozvíjajú nadštandardne dobré priateľské vzťahy. Mnoho lekárov, ktorí majú čo do činenia s intenzívnou medicínou, si nevedia predstaviť rok bez účasti na PG kurze. Na konci patrí moje poďakovanie všetkým ostravským organizátorom na čele s mojim dobrým priateľom Dr. Romanom Kulom za odvedenú prácu, za nadšenie a radosť, ktorú nám prinášajú zo získaných nových poznatkov. XIV. Kurz Sepse a MODS 2012 bude príležitosťou a výzvou naplniť čašu novým zaujímavým obsahom.

Roman Záhorec

  Colours of Sepsis

Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Koordinátorem a garantem odborného programu je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě.

  Kontakt

Zvětšit mapu

   
    www.coloursofsepsis.cz
      facebook.com/sepseostrava

Google Play
Apple App Store