Historie Colours of Sepsis 12. ročník

Ostrava 2010

Vážení kolegové, vážené kolegyně, vážení pořadatelé i sponsoři,

2. postgraduální kurz, který ve svém názvu historicky nese pojmy MODS a sepse, se konal v Ostravě v lednu 2010. Nenápadný a skromný vznik celé jeho každoroční řady je dávnou událostí, jejíž význam nejen prokázal životnost, ale stal se předobrazem dnešního, vskutku soudobého postgraduálního pojetí. Odborná akce má trvale vzestupnou a prověřenou kvalitu, kurz je obsazován i mezinárodní účastí renomovaných přednášejících. Zařazuje různé osvědčené formy předávání znalostí a výměny zkušeností. 12. PG kurz 2010 už není "jenom" postgraduálním kurzem a zdaleka není pouze o MODS a sepsi. Sleduje novinky v intenzivní medicíně dospělých a dětí, významné novinky a trendy ve styčných oborech. Na přípravě se pod vedením Česko-Slovenského fóra pro sepsi programově spoluúčastní řada odborných společností. Průběh, účast, aktivity v roce 2010 byly dokonce nadstandardní: dosud nejvyšší účast; mladí pracovníci v oboru se ho poprvé účastnili asi z jedné třetiny; nejlepší přednáška byla honorována; byly zařazeny i různé interaktivní formy pro-con diskuse a setkání s odborníky; zařadila se firemní sympózia. Témata vykročila z rámce původního názvu. Ve více simultánních sekcí seznámila s perspektivou robotické chirurgie i se základy intenzivní medicíny v pediatrii, s nutriční intervencí, se současným pohledem na beta-blokátory, na polytraumata, se vstupem paliativní péče do intenzivní medicíny, s novými léky, s možnostmi umělé ventilace a s řadou dalších soudobých pilířových novinek i konkrétních postupů. Kapacita kongresového hotelu Clarion pro jednotlivé sekce a minisympózia, pro početnou účast vystavovatelů, ba i pro občerstvení a společenské příležitosti byla využita naplno a nadoraz. K celodenní účasti vždy přispívá i lednový termín - v roce 2010 opakovaný příval sněhu sice nezabránil účastníkům přijet, ale podpořil jejich zájem se účastnit celodenního bohatého odborného programu i večerní společenské relaxace. Kurz poskytl i možnost jednání výborům odborných společností a gremií. Potvrdil tím zásadní význam současných jednání o budoucím profilu intenzivní medicíny v systému postgraduálního vzdělávání s jednáními o vstupech četných klinických oborů do její náplně. Dopracoval se významný konsenzuální dokument odborných společností o přechodu z intenzivní péče na paliativní péči u dospělých pacientů, doporučený České lékařské komoře k vydání. 12. PG kurz o MODS a sepsi si ponechal svůj historický název, ale skloubil jej s daleko širším rámcem intenzivní medicíny současnosti a budoucnosti. Je ukázkou rozsahu a novinek intenzivní medicíny v širokém multidisciplinárním záběru v prezentaci mnoha didaktických forem a s trvalou hodnotou na elektronickém nosiči. V neposlední řadě je třeba ve zpětném pohledu vysoko ocenit dávný, původní návrh pořadatelství a hlavního tématu daný individuální iniciativou a vyzvednout rozvoj myšlenky k současné a nadále perspektivní formě.

Jarmila Drábková

Vážené kolegyne a kolegovia,

12. ročník ostravského PG kurzu Sepsy a MODS už tradične počas 4 januárových dní naplnil priestory hotela Clarion "Duchom Sepsy". S ohľadom na úspech predchádzajúcich ročníkov kurzu neboli očakávania účastníkov zďaleka skromné. Usporiadatelia však opäť pripravili s pomocou početných českých, slovenských a zahraničných prednášateľov kvalitný odborný program, ktorý sa podarilo okoreniť zaujímavými diskusiami a dochutiť príjemnou priateľskou atmosférou počas konferencie, ale aj počas celého sprievodného spoločenského programu. Pre tých, ktorí by radi odhalili tajomstvo úspechu šéfkuchára prim. MUDr. R. Kulu, CSc. možno prezradiť, že spočíva predovšetkým v multidisciplinárnom prístupe ku problematike Sepsy a MODS. Práve ten umožňuje prenikať do zložitých patofyziologických procesov ochorenia vyvinutých ešte počas evolúcie. Ukazuje sa, že poznanie štádiovosti a zákonitej nadväznosti patofyziologických reakcií počas progresie ochorenia je popri včasnosti najdôležitejším predpokladom cieleného zásahu a efektívneho zvrátenia rozvoja sepsy u pacienta. Význam a zložitosť súčasného procesu hľadania príčinných súvislostí a možností ovplyvnenia rozvoja sepsy dokumentovali popri prehľadových prednáškach najmä početné Pro+Con diskusie, ktoré v rámci kurzu odozneli. Odhaľovanie detailných vzťahov a závislostí si dnes nemožno prestaviť bez úzkej interdisciplinárnej spolupráce. To vysvetľuje, prečo sa na ostravských kurzoch postupne medzi intenzivistami zjavuje stále väčší počet odborníkov v infekčnej medicíne, hematológii, imunológii, mikrobiológii a farmakológii. Netreba pripomínať, že to podujatie si získava stále väčšiu popularitu a už zďaleka nie je výsadou intenzivistov. Popri pediatroch tu možno stretúť napríklad aj početných chirurgov a ďalších špecialistov, ktorých sepsa a MODS zaujíma. Na záver mi dovoľte vyjadriť želanie, aby si ostravský PG kurz Sepsy a MODS aj naďalej získaval ďalších a ďalších priaznivcov a každý nasledujúci ročník bol užitočným a príjemným stretnutím, na ktoré sa možno už vopred po celý rok tešiť.

Milan Nikš

  Colours of Sepsis

Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Koordinátorem a garantem odborného programu je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě.

  Kontakt

Zvětšit mapu

   
    www.coloursofsepsis.cz
      facebook.com/sepseostrava

Google Play
Apple App Store