18. sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči“ Pediatrické sympozium

Pediatrické sympozium

Přátelé dětské intenzivní medicíny, milé kolegyně, milí kolegové,

Bohužel, je to již více než rok od našeho posledního setkání, které se uskutečnilo ve dnech 27.1. – 29.1.2020 v rámci „Colours of sepsis“ v Hotelu Clarion v Ostravě. Od března minulého roku se mnohé změnilo a díky Coronavirové pandemii byl paralyzován celý svět a také naše země. Všechny plánované kongresy včetně „ Colour of sepsis“ bylo nutné změnit. Primární úvaha o odložení kongresu na poslední týden dubna tohoto roku byla vedena představou, že snad bude možné se setkat v nějaké omezené prezenční formě v této době. Bohužel, jak se aktuální situace vyvíjí vidíte sami. Nicméně, bychom vás nechtěli připravit alespoň o online verzi, tzv. zkrácenou formu novinek v dětské intenzivní péči.

Jménem organizačního výboru bych vás proto rád co nejsrdečněji pozval již na XVIII.sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči“, které se letos uskuteční online formou dne 27.4.2021 v rámci „Colours of sepsis“ v Ostravě v době od 13.00 do 18.00hod.

Podrobnosti a detaily budou sledujte na webu : coloursofsepsis.cz

Těšíme se na to, že pro nás všechny bude toto setkání již tradičně inspirací ke změně stereotypů, příležitostí k nabytí nových vědomostí, sdílení zkušeností a také možností k vytvoření nových kontaktů, i když jen online formou

Jménem organizačního výboru sympozia XVIII. Aktuality v dětské intenzivní péči se těšíme na vaši účast a snad příští rok již osobně na shledanou v Ostravě

MUDr. Tomáš Zaoral, Ph.D.  Colours of Sepsis

Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Koordinátorem a garantem odborného programu je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě.

  Kontakt

Zvětšit mapu

   
    www.coloursofsepsis.cz
      facebook.com/sepseostrava

Google Play
Apple App Store