Historie Colours of Sepsis Archiv

Historie Colours

Všeobecné informace

Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Organizátorem akce je SANOPHRAM CZ v těsné spolupráci s Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělením pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě. Předsedou organizačního výboru je MUDr. Roman Kula, CSc. Od roku 2004 se akce koná pod záštitou Fakultní nemocnice v Ostravě, Česko-Slovenského fóra pro sepsi a od roku 2005 také pod záštitou odborných lékařských společností ČLS JEP a SLS a dalších významných institucí. Díky webmastru Petru Fismolovi jsou informace o akci stabilní součástí webových stránek Colours of Sepsis a webových stránek Česko-Slovenského fóra pro sepsi.

Místo konání Colours of Sepsis

Prvních pět ročníků akce se konalo v prostorách Fakultní nemocnice v Ostravě. Šestý a sedmý ročník se konal v prostorách Vysoké školy báňské v Ostravě. Osmý až čtrnáctý ročník se konal v prostorách hotelu Clarion v Ostravě. Jubilejní, 15. ročník akce se konal v prostorách Nové auly, VŠB-TU Ostrava. 16. až 21. ročník Colours se konal opět v prostorách hotelu Clarion v Ostravě.

Historie Colours of Sepsis

Odborná akce, známá před tím pod názvem PG kurz Sepse a MODS, byla poprvé organizována v roce 1999. Zúčastnilo se jí sedmnáct posluchačů a odeznělo celkem deset přednášek. V průběhu dalších jednadvaceti let se akce zúčastnilo celkem 13574 registrovaných účastníků. Přednášejícími na Colours jsou vesměs známi odborníci, zabývající se problematikou péče o kriticky nemocné pacienty. Od roku 2000 se akce účastní i přednášející a posluchači ze Slovenské republiky a od roku 2004 také špičkoví představitelé světové intenzivní medicíny. V roce 2003 bylo na půdě pátého ročníku PG kurzu Sepse a MODS kurzu založeno Česko-Slovenské fórum pro sepsi (dále CSFS) s oficiální deklarací svého připojení k Barcelonské výzvě – dokumentu, kterým byla zahájená The Surviving Sepsis Campaign. Také na půdě kurzu byla v roce 2005 přednesena Výzva CSFS adresována České lékařské společnosti JEP a Slovenské lékařské společnosti k zahájení spolupráce s cílem naplnit obsah The Surviving Sepsis Campaign – snížit úmrtnost na těžkou sepsi o 25%.

V roce 2013 byl PG kurz Sepse a MODS přejmenován na Colours of Sepsis.

Od roku 2003 je součástí této akce sympozium Aktuality v dětské intenzivní, od roku 2014 Postgraduální kurz sester v intenzivní péči a od roku 2019 také Den mladých intenzivistů.

V průběhu let 2002 až 2016 vycházel z akce sborník přednášek na DVD nosiči, který byl každoročně obohacen o zvukový záznam většiny prezentací. Od roku 2017 je součástí webové stránky Colours on-line sborník přednášek a od roku 2018 jsou na této webové stránce k dispozici ke stažení všechny dosud vydané sborníky a další důležité materiály.

Počet přednášejících

RokCelkemZahraničí
199990
200080
200180
2002155
20033112
20045216
20055617
20068614
200710224
200810717
200912918
201012017
201111619
201212511
201313113
201414318
201520640
201624847
201726338
201828557
201927551
202031667

Počet účastníků celkem

RokCelkemZahraničí
1999170
2000191
2001214
20025014
20038434
2004246103
200525284
200631570
200738298
2008457110
2009465117 (4)
2010468116
2011451132
201246698
201347291
2014635114
20151077178
20161331195
20171629222
20181626260
20191820267
20201957272

Podpora Colours of Sepsis

22. ročník Colours of Sepsis podporovali

V. I. P. Partneři

  • Fresenius Kabi s.r.o.
  • Fresenius Medical Care – ČR, s.r.o

Generální partner

  • B. Braun Medical s.r.o.

Hlavní partneři

  • BAXTER CZECH s.r.o.
  • CSL Behring s.r.o.
  • Pfizer, spol. s r.o.

Mediální partneři

Medical Tribune
 Akutně CZ
Florence
Ošetřovatelstvo a porodna asistencia

Plány do budoucna

23. ročník Colours of Sepsis je naplánován na 25.-29.1.2021. Akce si zachová postgraduální charakter. Aktivity v průběhu akce budou tradičně obsahovat „Postgraduální přednášky“, "Pro-Con diskuse", "Setkání s experty", "Výukové lekce", "Panelové diskuse", "Sekce posterů", "Firemní symposia", „Workshopy“ a bloky přednášek s názvy "Základy pro intenzivní medicínu", „Základy nutriční podpory u kriticky nemocných pacientů“ a „Základy klinické mikrobiologie pro intenzivisty“. Součástí akce bude 18. sympozium Aktuality v dětské intenzivní péči. 8. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči a 3. Den mladých intenzivistů. Potěšující správou je snaha o další rozšíření počtu přednáškových bloků organizovaných sekcemi intenzivní péče odborných lékařských společností ČLS JEP a SLS. Také se předpokládá bohatá účast zahraničních přednášejících, zejména z řad odborníků, kteří se podílí na národních edukačních programech o sepsi a multiorgánovém selhání. Městem konání bude tradičně Ostrava. Místem konání bude tradičně Clarion Congress Hotel Ostrava.. Organizačně-technické zajištění akce poskytne tradičně firma SANOPHARM CZ.

Pozn: O případných změnách v organizaci a režimu konání akce v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací vás budeme včas informovat.


  Colours of Sepsis

Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Koordinátorem a garantem odborného programu je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě.

  Kontakt

Zvětšit mapu

   
    www.coloursofsepsis.cz
      facebook.com/sepseostrava

Google Play
Apple App Store