Ke stažení soubory ke stažení, download

Úvod / Ke stažení

2020 - 17. sympozium Aktuality v dětské intenzivní péči

Finální program

PDF 458.439 B

2020 - 7. PG kurz sester v intenzivní péči

Finální program

PDF 336.984 B

2020 - Colours of Sepsis

Finální program

PDF 1270.313 B

2020 - Den mladých intenzivistů

Finální program

PDF 285.513 B

  Colours of Sepsis

Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Koordinátorem a garantem odborného programu je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě.

  Kontakt

Zvětšit mapu

   
    www.coloursofsepsis.cz
      facebook.com/sepseostrava

Google Play
Apple App Store