Informace o 23. ročníku Colours of Sepsis Ostrava 2021

23. ročník Colours of Sepsis

Termín konání Colours of Sepsis

27. – 29. dubna 2021

Místo konání Colours of Sepsis

 • Online přenos ze studia v Clarion Congress Hotel Ostrava

Hlavní téma Colours of Sepsis

 • Těžká sepse
 • 8. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči
 • 18. Sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči“
 • 3. Den mladých intenzivistů“

Vědecký výbor Colours of Sepsis

 • Prof. MUDr. P. Ševčík, CSc., Ostrava
 • Prof. MUDr. K. Cvachovec, CSc., MBA Praha
 • Prof. MUDr. V. Černý, Ph.D., FCCM Hradec Kralove
 • Prof. MUDr. M. Kolář, Ph.D., Olomouc
 • Prof. MUDr. M. Matějovič., Ph.D., Plzeň
 • Prof. MUDr. V. Šrámek, Ph.D., Brno
 • Prof. MUDr. J. Beneš, PhD., (Plzeň)
 • Prof. MUDr. P. Štourač, Ph.D., (Brno)
 • Doc. MUDr. M. Hladík, Ph.D., Ostrava
 • Doc. MUDr. R. Záhorec, CSc., Bratislava
 • Doc. MUDr. J. Firment, Ph.D., Košice
 • MUDr. M. Otáhal, Ph.D., (Praha)
 • MUDr. J. Maňák, Ph.D., Hradec Králove
 • MUDr. I. Satinský, Ph.D., Haviřov
 • MUDr. T. Zaoral, Ph.D., Ostrava
 • MUDr. B. Stibor, Baden bei Wien, Austria
 • MUDr. I. Zyková, Liberec
 • MUDr. P. Hon, Ostrava
 • MUDr. O. Jor, Ostrava
 • PhDr. R. Zoubková, Ostrava
 • MUDr. R. Kula, CSc., Ostrava

Koordinátor a garant odborného programu Colours of Sepsis

 • Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava
 • Klinika dětského lékařství FN Ostrava

Pořadatel Colours of Sepsis

Aktivity v průběhu Colours of Sepsis

Postgraduální přednáška

Přednáška na vysoké úrovni, prezentující "State of The Art" dané problematiky. Neměla by být omezena jen na prezentaci vlastních studií, nebo názorů přednášejícího. Délka přednášky je 15 minut. Po ukončení následuje pětiminutový prostor pro diskusi. Diskuse je vedená z předsednictví k dané přednášce, nebo k danému bloku přednášek.

Setkání s experty

Jedná se o diskusi dvou odborníků, vyměňujících si názory mezi sebou i s posluchači. K prezentaci názorů lze použít krátkou PC-projekci (5–10 min). Důraz se klade na diskusi. Časový prostor pro aktivitu "Setkání s experty" je 45 min. Moderátor není přítomen.

Pro-Con diskuse

Oba z oponentů přednesou desetiminutovou prezentaci na obranu svých názorů na danou problematiku. Následuje všeobecná diskuse vedená moderátorem. Časový prostor pro aktivitu "Pro-Con diskuse" je 45 min.

Výuková lekce

Přednášející se zabývá teoretickými a především praktickými aspekty řešení dané problematiky. Prezentace má provokovat k diskusi. Pro názornost je vhodné použít kasuistiky. Časový prostor pro aktivitu "Výuková lekce" je 45 min. Moderátor není přítomen.

Základy pro intenzivní medicínu

Monotematicky zaměřený blok 9 přednášek. Přednášející se podrobně zabývají patofyziologii, její klinickou aplikací a moderují diskusi. Délka jedné přednášky je 20 min.

Panelová diskuse

Na úvod vyzve moderátor každého účastníka panelu, aby představil svůj názor (2–3 min) na danou problematiku. Potom následuje všeobecná diskuse za účasti posluchačů. Projekce se nepoužívá. Časový prostor aktivitu "Panelová diskuse" je 30 min. Předmětem panelové diskuse může být postgraduální přednáška, která panelové diskusi předchází. Její délka nepřesahuje 45 minut.

Sekce posterů

Tématicky jsou postery zaměřeny zejména na pozorování, léčebné zkušenosti,nebo zajímavé kasuistiky z oblasti péče o pacienty s těžkou sepsí. První autor prezentuje zjištěné výsledky u posteru, formou 5-ti minutového komentáře za účasti odborné komise a auditoria. Postery jsou instalovány v celém průběhu kurzu.


  Colours of Sepsis

Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Koordinátorem a garantem odborného programu je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě.

  Kontakt

Zvětšit mapu

   
    www.coloursofsepsis.cz
      facebook.com/sepseostrava

Google Play
Apple App Store