3. Den mladých intenzivistů

Den mladých intenzivistů

Vážené kolegyně, vážení kolegové

jménem organizačního teamu bychom Vás rádi pozvali na 3. Den mladých intenzivistů, který proběhne v rámci Colours of Sepsis 2021.

Bohužel, vzhledem ke špatné epidemické situaci jsme nuceni 3. Den mladých intenzivistů zorganizovat online formou.

Prezentovaná sdělení budou cílena na běžné problémy, se kterými se mladý intenzivista často potýká ve své klinické praxi.

Budeme se na Vás těšit, za organizační team

Ondra Jor a Roman Kula  Colours of Sepsis

Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Koordinátorem a garantem odborného programu je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě.

  Kontakt

Zvětšit mapu

   
    www.coloursofsepsis.cz
      facebook.com/sepseostrava

Google Play
Apple App Store